Již v roce 1991 se naše firma,

jako jedna z prvních v republice, začala věnovat tvorbě programového vybavení pro ordinace praktických a odborných lékařů.

Po otestování prvního produktu byla předána do rutinního provozu v roce 1992 první verze programového vybavení pro ordinaci lékaře – program Dr.HELP.


I dnes, po více než 25-ti letém rozvoji, zůstáváme věrni svým původním záměrům:

• Především vytvořit a neustále zdokonalovat vysoce účelný a rychlý
   počítačový program s jednoduchým ovládáním a snadnou a přehlednou orientací.

• Dále zaměřit veškerou činnost na tento cíl a poskytovat svým uživatelům plnou podporu.

O tom, že bylo této snahy dosaženo, svědčí stovky instalací v ordinacích privátních lékařů většiny odborností.